AJ NEĽAHKÁ CESTA MôŽE VIESŤ DO KRÁSNEHO CIEĽA

V novembri bude rok ,čo sme dostali možnosť prvýkrát stretnuť a objať človeka, ktorý dal nášmu synovi
nádej, nádej na život, plnohodnotný život, život, ktorý by malo žiť každé dieťa. Je to človek pre nás veľmi dôležitý, opakovane mu budeme vyjadrovať slová vďaky. Dal nášmu synovi to najcennejšie Zdravie. Sme šťastní, že nás pozvali k sebe a mohli sme spoločne
traviť krasnu a nezabudnutelnu dovolenku, plnú spoločných zažitkov.Stali sa našou novou rodinou.Niekedy sa darcovstvo kostnej drene nekonči len samotným darovanim kostnej drene, ale prepukne to do krásneho vzťahu medzi rodinami. Je to neopisatelný a krásny pocit. Dnes to už nie su dve rodiny, dnes je to jedna veľká, šťastná rodina. OSUD SPOJIL NAŠE DVE RODINY V JEDNU.

R.L.

kepek 1270

kepek 1054

kepek 977

kepek 924

kepek 917

kepek 897

kepek 880

kepek 873