Naše služby

Čo poskytujeme?

INFORMÁCIE – PODPORA – ZDIEĽANIE – KOMUNITA – SPOLUPRÁCA

Aktivity POMÁHAME S ÚSMEVOM sú rozdelené do niekoľkých oblastí. Aktívna pomoc a podpora detského pacienta a jeho sprevádzajúceho rodiča počas procesu transplantácie. Zjemňovanie sociálnej izolácie detského pacienta a jeho rodiča počas transplantácie ako aj v doliečovacom období. Budovanie komunít: Komunita rodičov a Komunita “Transplanťákov”. Osveta a ambasádorstvo procesu transplantácie kostnej drene s cieľom oslovovať ľudí na registráciu do registra kostnej drene. Aktívna spolupráca s pomáhajúcimi organizáciami na Slovensku a v rámci Európy v oblasti detskej onkológie.