Ako sa pripraviť

Transplantácia kostnej drene je náročná liečebná metódá indikovaná pre viacero
typov zhubných ochorení (leukémie, lymfómy, iné nádorové ochorenia), vrodené a
získané poruchy krvotvorby, vrodené poruchy imunitného systému a niektoré
vrodené ochorenia látkovej premeny atď.) Odborné informácie o procese
translantácie kostnej drene nájdete v brožúrke MUDr. Júlie |Horákovej, PhD.
a MUDr. Jozefa Lukáča, CSc.

Transplantácia kostnej drene
Zistiť viac →
Sterilný box
Zistiť viac →