Sme rodičia detí, ktoré prešli procesom transplantácie kostnej drene

Transplantáciou sa všetko len začína. Vieme ako bolí duša, keď dieťa prechádza dlhodobou a náročnou liečbou. Zároveň vieme, ako je dôležité obnovovať si svoju životnú energiu, aby sprevádzajúci rodičia boli piliermi pre svoje deti v ich ťažšom životnom období, akým transplantácia kostnej drene je. Prešli sme a prechádzame so svojimi deťmi touto životnou cestou a rozhodli sme sa podporovať ďaľšie rodiny, ktorých deti prechádzajú podobným životným obdobím.

Čo poskytujeme?

INFORMÁCIE – PODPORA – ZDIEĽANIE – KOMUNITA – SPOLUPRÁCA

Aktivity POMÁHAME S ÚSMEVOM sú rozdelené do niekoľkých oblastí. Aktívna pomoc a podpora detského pacienta a jeho sprevádzajúceho rodiča počas procesu transplantácie. Zjemňovanie sociálnej izolácie detského pacienta a jeho rodiča počas transplantácie ako aj v doliečovacom období. Budovanie komunít: Komunita rodičov a Komunita “Transplanťákov”. Osveta a ambasádorstvo procesu transplantácie kostnej drene s cieľom oslovovať ľudí na registráciu do registra kostnej drene. Aktívna spolupráca s pomáhajúcimi organizáciami na Slovensku a v rámci Európy v oblasti detskej onkológie.

Príbehy a poďakovania, ktoré nás ženú vpred.

Rodinám a deťom v projekte Pomáhame s úsmevom môžete pomôcť aj vy

Každý z nás v živote zažíva úspechy, ale aj pády. Keď sa s nami život "nemazná", sme vďační všetkým, ktorí chcú a dokážu rozprestrieť záchrannú sieť. Aj vy so svojim príspevkom môžete pomáhať s úsmevom rozprestierať pomyselnú záchrannú sieť pre naše rodiny a ich detských pacientov. ĎAKUJEME.

Ak ste sa rozhodli podporiť naše aktivity Vašimi % z dane z príjmu, môžete darovať 2% z dane z príjmu, v prípade že ste ako dobrovoľník odpracovali 40 hodín môžete darovať 3% z dane z príjmu. Právnicke osoby môžu naše aktivity podporiť 1% z dane. ĎAKUJEME, že pomáhate spolu s nami s úsmevom.
Ak chcete byť s nami užšie prepojení,  budujeme komunitu našich pravidelných podporovateľov. Váš pravidelný príspevok nám pomôže finančne stabilizovať POMÁHAME S ÚSMEVOM a vďaka Vam sa môžme sústrediť na naše aktivity zjemňujúce osudy deti a mladých ľudí prechádzajúcich transplantáciou kostnej drene. Buďte aj Vy jedným z 1 000 statočných. ĎAKUJEME
Akýkoľvek jednorázový finančný príspevok, ktorý pošlete na bankový účet POMÁHAME S ÚSMEVOM nám umožňujete zjemňovať osudy našich detí a mladých ľudí prechádzajúcich procesom transplantácie kostnej drene. ĎAKUJEME.
Ak si nájdete niečo, čím potešíte seba, alebo niekoho Vášmu srdcu blízkeho, svojím nákupom pomáhate nám pomáhať s úsmevom a podporovať deti a mladých ľudí ako aj ich rodiny v ťažšom životnom období. ĎAKUJEME.
POMÁHAME S ÚSMEVOM som rozbehla z vďačnosti za návrat nášho najmladšieho syna opäť do života s presvedčením, že podpora, zdieľanie a spolupráca dokáže zjemňovať osudy detských pacientov prechádzajúcich transplantáciou kostnej drene a ich rodín.

Mgr. Ľudmila Hurajová PhD.

Zakladateľka a riaditeľka SMILE n.o.

Sledujte nás na facebooku