Digitalizácia sterilných boxov

Proces transplantácie kostnej drene je dlhodobý liečebný proces s vyššou úrovňou sociálnej
izolácie, kedy detský pacient žije uzavretý niekoľko týždňov v jednej miestnosti nazývanej
sterilný box. V tejto miestnosti je detský pacient značne sociálne odlúčený. Na zjemnenie
tejto sociálnej izolácie boli do každého sterilného boxu nainštalované interaktívne počítače
s rôznymi funkciami. Počítače sú napojené na internetovú sieť a umožňujú komunikáciu
s vonkajším svetom. Detský pacient a jeho sprevádzajúci rodič môžu využívať všetky
funkcionality dostupné na interaktívnej obrazovke. S funkciami a ovládaním jednotlivých
prvkov systému sa zoznámite prostredníctvom manuálu.

Galéria