Ako môžete pomôcť

Rodinám a deťom v projekte Pomáhame s úsmevom môžete pomôcť aj vy

Každý z nás v živote zažíva úspechy, ale aj pády. Keď sa s nami život "nemazná", sme vďační všetkým, ktorí chcú a dokážu rozprestrieť záchrannú sieť. Aj vy so svojim príspevkom môžete pomáhať s úsmevom rozprestierať pomyselnú záchrannú sieť pre naše rodiny a ich detských pacientov. ĎAKUJEME.

Ak ste sa rozhodli podporiť naše aktivity Vašimi % z dane z príjmu, môžete darovať 2% z dane z príjmu, v prípade že ste ako dobrovoľník odpracovali 40 hodín môžete darovať 3% z dane z príjmu. Právnicke osoby môžu naše aktivity podporiť 1% z dane. ĎAKUJEME, že pomáhate spolu s nami s úsmevom.
Ak chcete byť s nami užšie prepojení,  budujeme komunitu našich pravidelných podporovateľov. Váš pravidelný príspevok nám pomôže finančne stabilizovať POMÁHAME S ÚSMEVOM a vďaka Vam sa môžme sústrediť na naše aktivity zjemňujúce osudy deti a mladých ľudí prechádzajúcich transplantáciou kostnej drene. Buďte aj Vy jedným z 1 000 statočných. ĎAKUJEME
Akýkoľvek jednorázový finančný príspevok, ktorý pošlete na bankový účet POMÁHAME S ÚSMEVOM nám umožňujete zjemňovať osudy našich detí a mladých ľudí prechádzajúcich procesom transplantácie kostnej drene. ĎAKUJEME.
Ak si nájdete niečo, čím potešíte seba, alebo niekoho Vášmu srdcu blízkeho, svojím nákupom pomáhate nám pomáhať s úsmevom a podporovať deti a mladých ľudí ako aj ich rodiny v ťažšom životnom období. ĎAKUJEME.