Spolupráca

POMÁHAME S ÚSMEVOM zastrešuje svojimi aktivitami podporu detskému pacientovi
prechádzajúcemu procesom transplantácie kostnej drene a jeho rodine. Keďže jediné
pracovisko, kde proces transplantácie u detského pacienta prebieha je v NÚDCH na
Krámaroch v Bratislave, aby sme dokázali zachytiť všetkých z celého Slovenska je nevyhnutne
spolupracovať s ostatnými pomáhajúcimi organizáciami v rámci SR.

Dokážeme pomáhať len pomocou veľkých, či menších podporovateľov, ktoré naše aktivity
financujú, niektorí z nich nás sprevádzajú od úplného začiatku až po dnes.

POMÁHAME S ÚSMEVOM je aktívnou súčasťou medzinárodných zoskupení. Sme členom
celosvetovej organizácie Childhood Cancer International (CCI) a novovzniknutej vetvy CCI
Europe, kde Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD. je aktívnou členkou Riadiacej komisie tejto
organizácie. Cieľom CCI Europe je zdokonaliť medicínsku a psychosociálnu starostlivosť o deti
a mladých ľudí s onkologickým ochorením, zdokonaliť kvalitu života vyliečených pacientov
a eliminovať nerovnosti v liečebných procesoch a úrovni starostlivosti detských
onkologických pacientov v rámci Európy.