1 000 statočných X

Hľadáme 1 000 statočných ľudí, ktorí svojím príspevkom podporia našich rodičov a ich statočných bojovníkov na ceste za životom. Pomôžu nám stabilizovať ročný rozpočet.

 

 

Častokrát v rámci mesiaca minieme 10€ ani nevieme ako a na čo.  Ak môžete zo svojho rozpočtu darovať 10€ každý mesiac, pomôžete nám  stabilizovať a zintenzívniť našu pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi a deťmi, ktoré prešli, prechádzajú transplantáciou kostnej drene. Sme rodičia detí s transplantovanou kostnou dreňou a aj my sme statoční. Tí, ktorí môžeme prispievame na aktivity projektu POMÁHAME S ÚSMEVOM. Nedokážeme však pokryť celý rozpočet, potrebujeme Vás – statočných priateľov, rodinných príslušníkov, známych, či neznámych s veľkým srdcom ochotných pomáhať.

 

 

 

Chceme si vytvoriť s Vami statočnými silnú väzbu, pocit dôvery a spolupatričnosti, preto Vám ponúkame zaregistrovať sa prostredníctvom mena a Vášho e-mailu na doleuvedenom linku, aby sme Vás mohli informovať, kde všade Vašich 10€ pomohlo. Keď budete chcieť z komunity statočných vystúpiť, stačí mailom na hurajova@pomahamesusmevom.sk požiadať o vyňatie Vašich údajov z komunity. ĎAKUJEME.

 

REGISTRÁCIA STATOČNÝCH

Pre statočných prispievateľov je zriadený samostatný účet v Slovenskej sporiteľni.

Pri trvalom príkazu na úhradu Vášho príspevku do poznámky napíšte 1 000 statočných

SMILE n.o.

IBAN: SK58 0900  0000 0051 4908 6140