Finančný dar cez darujme.sk

Prispejte finančným darom na fungovanie projektu Pomáhame s úsmevom.

Mechanizmus darovacej brány zabezpečuje portál Darujme.sk

 

 

Ďakujeme vám.