Oddelenie Transplantačnej jednotky kostnej drene

Zatiaľ jediné oddelenie svojho druhu na Slovensku je súčasťou DFNsP na Kramároch v Bratislave. Oddelenie je rozdelené do troch  častí. Prvá -lôžková časťtri izby, v ktorých sú hospitalizovaní pacienti pred a po transplantácii, keď je potreba dodávať krvné deriváty (transfúzie červených krviniek, krvné doštičky …), počas kontrolných vyšetrení kostnej drene, či počas liečby prípadných post-transplantačných komplikácií, ak nie je potrebné, aby pacient bol v sterilnom režime. V tejto časti sa nachádzajú aj dve izby matiek so 6 lôžkami, kde sú umiestnené mamy (rodičia), ktorí sprevádzajú deti počas transplantácie. Izby sú vybavené lôžkami, skriňami, chladničkou a umývadlom. Na každej izbe sú tri lôžka. Druhá časť tzv. sterilná časť pozostáva zo 6 sterilných boxov, v ktorých prebieha proces transplantácie kostnej . Bližšie informácie o sterilnom boxe nájdete v ďaľšom článku. Z nesterilnej časti oddelenia do sterilnej časti sa prechádza cez miestnosť nazývanou filter, kde sa rodičia, lekári a iní personál prezúvajú do obuvi, ktorú používajú len v sterilnej časti a prezliekajú sa do požadovaného oblečenia. Tretia – ambulantná časť slúži na pravidelné ambulantné kontroly pacientov pred a po transplantačnom procese.

Vložiť komentár