Pomáhame s úsmevom 2016

Rok sa s rokom stretáva a väčšina z nás spomína, čo sme prežili v roku 2016 a možno s napätím očakáva čo prinesie rok 2017. Milí naši priaznivci projektu Pomáhame s úsmevom – ešte v posledných minútach roka 2016 sa chceme poďakovať za Vašu dobročinnosť, podporu, či propagáciu – pomáhali ste nám zjemňovať osudy rodín, ktoré sprevádzajú svoje deti počas transplantácie kostnej drene a onkologickej liečby. Veľa detí prešlo svoju cestu liečby úspešne a sú doma v doliečovacom procese. Myslíme však aj na našich anjelikov, ktorým choroba neumožnila žiť svoj život ďalej. Zostávajú v našich srdciach, mysliach a všetkým rodinám posielame veľa energie, vnútorný pokoj. Krátke video je veľkým poďakovaním všetkým Vám, ktorí stojíte za aktivitami projektu Pomáhame s úsmevom akýmkoľvek spôsbom. Želáme zdravý rok 2017 s množstvom drobných životných radostí.

[su_youtube_advanced url=“https://www.youtube.com/watch?v=0NZNAl6X3aY“]