Posedenie s psychologičkou Naďou Feketeovou

Dnešné večerné posedenie so psychologičkou Naďou Feketeovou sa zameriavalo prevažne na poradenstvo vrámci rodinných väzieb. Dlhodobé odlúčenie mamy od ostatných členov rodiny si nesie so sebou rôzne následky. Súrodenci sa cítia odsúvaní, často žiarlia na svojho chorého brata, ci sestru, chýba im mama, boja sa o nich, obviňujú sa.. Rovnako maminy zaujímala téma, ako vychovávať choré dieťa v procese liečby, aby ako sa ľudovo hovorí, neprerástlo cez hlavu. Ze aj dieťa, ktoré sa lieči, potrebuje stanovovať hranice. Tie hranice dávajú pocit bezpečia.