Služby

Hlavnými cieľmi projektu POMÁHAME S ÚSMEVOM je informovať a popdorovať rodičov detí, ktoré sa pripravujú na proces transplantácie, sú v procese transplantácie alebo sú v post-transplantačnom období.

 

Projektovým zámerom je aj osvetovo pôsobiť na verejnosť s cieľom zvyšovať povedomie o darcovstve kostnej drene.

 

 

Doleuvedené služby sú hlavnými službami,  ktoré projekt poskytuje rodičom a širokej verejnosti.

Vložiť komentár