Víkend pre rodičov

Od roku 2016 každý rok organizujeme stretnutie pre rodičov detí a mladých ľudí s transplantovanou kostnou dreňou rekondično-vzdelávací pobyt Víkend pre rodičov. Cieľom stretnutia je upevňovanie vzťahov v komunite rodičov, socializácia, zdieľanie skúseností a vzdelávanie sa v oblasti starostlivosti o detského pacienta po transplantácii kostnej drene v doliečovacom, ako aj v celoživotnom monitorovacom období.

Galéria