2% Z DANE POMôŽU VDÝCHNUŤ ŽIVOT DO SOCIALIZAČNEJ MIESTNOSTI

Chceme Vás požiadať o Vaše 2% z dane, ktoré podporia aktivity projektu POMÁHAME S ÚSMEVOM v roku 2016. Medzi prvé aktivity v roku 2016 patrí „oživenie“ socializačnej miestnosti – príprava pravidelných psychohygienických činností pre rodičov (craft terapia, čítanie príbehov, relaxačné masáže, psychologická podpora rodičov detí , ktoré sú v procese onkologickej liečby, či transplantácie kostnej drene atď.) Ďaľšou aktivitou projektu pre rok 2016 – je nájdenie a zaradenie sa do medzinárodnej platformy rodičov s obdobným osudom, nadviazanie spolupráce. Rozšírenie našej pôsobnosti aj do iných miest SR.

Ďakujeme za každé euro – môžete si byť istí, že ho pretavíme do zmysluplnej činnosti.

 

 

 

PomahameUsmevom_letak_A5_press