ĎAKUJEME PODPOROVATEĽOM AKTIVÍT PROJEKTU POMÁHAME S ÚSMEVOM 2015

Začiatkom nového roku chceme vyjadriť vďačnosť všetkým organizáciám, spoločnostiam, inštitúciám ale aj jednotlivcom, ktorí nás podporili finančne, materiálne, svojou službou v roku 2015. Uvádzame našich najväčších sponzorov v roku 2015.

 

 

SPONZORI

logo UA