Darovanie kostnej drene: kto môže byť darca?

Darovanie krvotvorných buniek je život zachraňujúci čin. Bez neho by transplantácia kostnej drene nebola možná. Najčastejšie je darcom rodinný príslušník či súrodenec pacienta. Ak má byť transplantácia krvotvorných buniek úspešná, musí byť zhoda v tzv. tkanivových antigénoch darcu a príjemcu. Najväčšia zhoda v týchto antigénoch je zvyčajne medzi rodinnými príslušníkmi, najmä súrodencami, kde je až 25% pravdepodobnosť nájdenia vhodného darcu. Predsa len podobnosť organizmu je v tomto prípade oveľa pravdepodobnejšia ako pri nepríbuznom darcovi.

 

Kto je to darca kostnej drene?

Sú však prípady, keď rodinní príslušníci nie sú vhodnými darcami. V takomto prípade má chorý pacient nádej nájsť darcu v registroch kostnej drene, ktoré sú na celom svete. Aj Slovensko má svoj registre darcov, ktorý sa nazýva Národný register darcov kostnej drene SR a eviduje viac než 6000 dobrovoľných darcov kostnej drene/krvotvorných buniek. Doteraz bolo z registrovaných darcov až 15 osôb vhodných ako darcovia pre detských pacientov. Darcovstvo je dobrovoľné a bezplatné. 

 

Ako sa stať darcom kostnej drene?

V prvom rade treba povedať, že samotné rozhodnutie stať sa darcom kostnej drene/krvotvorných buniek je hodné rešpektu. Darca totižto daruje nielen kostnú dreň ale tiež druhú šancu na život pacienta. Takže, ak už sa darca rozhodne, na Slovensku má možnosť prihlásiť sa do Národného registra darcov kostnej drene SR. Ide o vyplnenie jednoduchého dotazníka na stránke registra. Dotazník sa vyhodnotí a v prípade, že je všetko v poriadku, je potenciálny darca zaradený do registra potencionálnych darcov krvotvorných buniek.

 

Kto môže byť darcom krvotvorných buniek?

Darca krvotvorných buniek by mal spĺňať tieto kritériá:

  • každý zdravý človek vo veku 18-45 rokov, čo je vstupný vek darcu na zaradenie do databázy. Darovať môže do dovŕšenia 60 rokov, potom je automaticky z databázy vymazaný
  • človek, ktorý neprekonal alebo netrpí závažnejším ochorením, kedy by odber krvotvorných buniek mohol ohroziť jeho zdravie. Obvykle ide o dlhodobé ochorenia, ktoré vyžadujú podávanie liekov alebo záchvatové stavy s poruchami vedomia.
  • človek, ktorý nie je závislý na alkohole a drogách a drogy neužíval ani v minulosti

Darca by mal byť vo veku 18 až 45 rokov a jeho telesná hmotnosť by mala byť vyššia ako 50 kg.

 

Kto vôbec nie je vhodným darcom?

Sú okolnosti, ktoré automaticky vylučujú možnosť darovať kostnú dreň. Ak má darca pozitívny test na AIDS (HIV), hepatitídu B či C, intravenózne či intramuskulatúrne si aplikuje drogy, žije nezriadeným sexuálnym životom (prípadne poskytuje sexuálne služby) či je hemofilik (respektívne trpí inými poruchami zrážania krvi), darovanie kostnej drene sa vylučuje. Tiež tí, čo užívajú anabolické steroidy a hormóny, nie sú vhodní darcovia kostnej drene. Paradoxne tak napríklad zdravo vyzerajúci kulturista nemôže byť darcom kostnej drene, pretože jeho svaly sú do veľkej miery produktom anabolických steroidov.

 

Kto nemôže dočasne darovať kostnú dreň?

Sú prípady, keď záujemca o darovanie kostnej drene spĺňa kritéria na to, aby sa stal darcom, ale niektoré udalosti v jeho živote či nevhodné správanie ho dočasne diskvalifikujú. Sú to napríklad prípady:

  • návštevy oblasti s endemickým výskytom malárie v posledných 6 mesiacoch alebo po prekonanej malárii
  • kvapavky alebo inej pohlavnej choroby v posledných 12 mesiacoch
  • pobytu v oblastiach s vysokým výskytom AIDS alebo hepatitídy posledných 12 mesiacov
  • pobytu v oblastiach s výskytom vtáčej chrípky za posledný mesiac
  • sexuálneho správania, ktoré Vás vystavuje riziku získania závažných infekčných ochorení prenášaných krvou (posledných 12 mesiacov intímny kontakt s osobou, ktorá spĺňa kritérií trvalého vylúčenia)
  • absolvovania niektorých úkonov (operácia, endoskopia, katetrizácia ciev, transfúzia krvi, tetovanie, piercing, aplikácia náušníc, akupunktúra) v posledných 6 mesiacoch
  • alergického ochorenia, ak máte ťažkosti alebo užívate lieky

Viac podrobností o kritériách, ktoré sú kladené na darcov, sa dozviete na stránka Národného registra darcov kostnej drene SR. Transplantácia kostnej drene je vážna operácia, v ktorej je veľmi dôležité, aby všetko dopadlo dobre. Pacientovi sa potláča vlastná obranyschopnosť, aby telo transplantované krvné bunky prijalo. Ak by boli tieto bunky akokoľvek infikované či vadné, pacientovi môže operácia veľmi ublížiť. Preto sa dbá na to, aby bol darca krvotvorných buniek absolútne zdravý.

 

Darovanie kostnej drene je ohromný altruistický čin každého človeka, ktorý sa rozhodne stať sa darcom kostnej drene. Je to nezištný dar, ktorý môže zachrániť život. Ak navyše ide o život dieťaťa, takýto dar sa nedá vyvážiť ničím. Snáď iba obrovským Ďakujem z úst zachráneného dieťaťa a utrápených rodičov. Transplantácia kostnej drene môže pomôcť pri úplnom uzdravení, čo pri deťoch znamená, že ochorenie sa stane iba škaredým snom, z ktorého sa prebudia a budú žiť ďalej. Projekt Pomáhame s úsmevom je tu práve pre takéto deti a ich rodičov. Ďakujeme každému, kto otvoril svoje srdce a stal sa dobrovoľným darcom krvotvorných buniek.