Medzinárodný deň detí s rakovinou

Každé dieťa, keď prechádza ťažkým obdobím – akým je aj liečba onkologického ochorenia, či proces transplantácie kostnej drene, sa chce a vie sa usmievať. Preto Vás chceme vyzvať, ak poznáte v okolí rodinu, ktorá sprevádza svoje dieťa takouto liečbou – nebojte sa povzbudiť, usmiať sa, kontaktovať sa – aby sa necítili, že sú na druhom brehu — aj počas ťažkých chvíľ chcú byť súčaťou života.

 

Povzbudzujte svoje deti, aby kontaktovali kamarátov v nemocnici a ak sa dá, nech sú s nimi aj vo fyzickom kontakte. Onkologicky chorým deťom sa úplne zmenil svet a majú čo robiť, aby sa vyrovnávali s novou a častokát aj bolestivou situáciou.

 

Podporujte svoje zdravé deti, aby nezanevreli na svojich kamarátov. Energia života nech prúdi k chorým deťom, aby aj s Vašou pomocou sa dokázali vrátiť do radostného detstva. Učitelia v školách pomôžte integrovať onkolologicky liečené deti, deti po trasplantácii kostnej drene do triednych kolektívov.

 

Pomáhajte chorým deťom a ich rodinám aspoň na chvíľu sa uvoľniť, usmiať, zabudnúť a nabiť sa životnou energiou . Pomáhajte spolu s nami s úsmevom. Zajtra je medzinárodný deň detskej rakoviny. Chceme Vás požiadať o šírenie tohto odkazu . Ak môžete zdieľajte tento náš odkaz, aby zasiahol, čo najviac ľudí, ľudí, ktorí sú pripravení pomáhať, len sa možno akosi prirodzene báli, ako na to.

 

ĎAKUJEME